Trần Đại Quang,Chủ tịch nước Trần Đại Quang,Chủ tịch nước

 

VietNamNet