- Liên quan đến vụ sở có 44/46 lãnh đạo, chiều nay, Tỉnh ủy Hải Dương đã thông báo kết quả xử lý kỷ luật 2 cán bộ lãnh đạo. Đó là ông Lưu Văn Bản, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH và ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ 

Trao đổi với báo VietNamNet, ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hải Dương cho biết, tại hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 16 diễn ra chiều nay đã biểu quyết nhất trí thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH và ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương.

Sở có 44/46 lãnh đạo: Hải Dương kỷ luật 2 cán bộ

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 16 diễn ra chiều nay. Ảnh: Báo Hải Dương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với cá nhân và tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ; Sở LĐTB&XH giai đoạn 2011-2016.

Trước đó, căn cứ Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đã thành lập đoàn thanh tra thẩm tra, xác minh toàn bộ các nội dung đã nêu trong kết luận. 

Qua kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở LĐTB&XH và cá nhân ông Lưu Văn Bản có một số sai sót, khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể ông Lưu Văn Bản, trên cương vị Giám đốc Sở đã bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức phó trưởng phòng và tương đương; bổ nhiệm 2 công chức làm phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. 

Đồng thời ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các nhân viên làm công tác chuyên môn chưa đúng quy định; chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp phòng để làm căn cứ thực hiện. 

Các vi phạm trên vi phạm điểm e, khoản 1, điều 10, quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương cũng đã xác định tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và cá nhân ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ đã có một số sai sót, khuyết điểm vi phạm.

Cụ thể là, quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với ông Phạm Văn Kháng (Con trai của ông Phạm Văn Tỏ), Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang vào làm công chức của Sở LĐTB&XH nhưng không có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển.

Điều này là chưa đúng với quy định tại điểm d, khoản 2, điều 10, thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

Ngoài ra, ông Tỏ còn chậm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở, ngành.

Đồng thời thực hiện công tác thanh tra cán bộ chưa thường xuyên nên có vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ cấp phòng nên không kịp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời; có trách nhiệm liên quan trong tuyển dụng viên chức tại trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội và ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở LĐTB&XH.

Các vi phạm trên là vi phạm điểm đ, khoản 1, điều 10, quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Vi phạm của các ông Lưu Văn Bản và Phạm Văn Tỏ đã gây ra bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cá nhân các cán bộ trên. 

Ngay khi nhận ra sai sót, khuyết điểm, các cán bộ này đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tích cực khắc phục các sai sót, khuyết điểm và tự nhận hình thức ký luật về Đảng là khiển trách.

Lãnh đạo đông hơn nhân viên: Ai sai, ai đúng?

Lãnh đạo đông hơn nhân viên: Ai sai, ai đúng?

Không tỉnh nào “dại” đến mức lập thêm vụ này, phòng kia. Nhưng bổ nhiệm thêm phó phòng mà vẫn trong khuôn khổ thì tội gì không làm.

Sở có 44/46 lãnh đạo bổ nhiệm đúng quy định: 'Tôi băn khoăn'

Sở có 44/46 lãnh đạo bổ nhiệm đúng quy định: 'Tôi băn khoăn'

Tôi hết sức nghi ngờ và băn khoăn với kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ - ủy viên thường trực UB Các vấn đề xã hội của QH Lưu Bình Nhưỡng nói.

Thanh Hóa công bố sai phạm bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Thanh Hóa công bố sai phạm bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo kết quả thanh tra  việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

 

Thu Hằng