- Nam dưới 45 và nữ dưới 40 đủ các điều kiện theo quy định sẽ được thí điểm tập sự làm thứ trưởng và tương đương.

Nữ Tổng giám đốc BHXH: Mỗi lần được khen là rất áp lực

Bộ Nội vụ lập tổ kiểm tra chuyện bổ nhiệm vụ trưởng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trẻ hóa lãnh đạo là đáng mừng

Bộ trưởng Nội vụ vừa có báo cáo gửi QH và các ĐBQH về việc thực hiện nghị quyết số 113 của QH khóa 13 về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn.

Đưa ra khỏi quy hoạch người không đạt yêu cầu

Báo cáo về chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã xây dựng đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý trình Bộ Chính trị.

Nội dung đề án theo hướng làm rõ quyền hạn và mối quan hệ của của người tập sự với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi thực tập; làm rõ giá trị pháp lý của các quyết định quản lý của tập sự khi được người đứng đầu giao nhiệm vụ tổ chức, điều hành.

Các nội dung tập sự cần được xây dựng thành bản mô tả công việc làm căn cứ để xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả tập sự.

Ngoài ra, đề án bổ sung quy trình, thủ tục bổ nhiệm người tập sự; làm rõ về việc đưa ra khỏi quy hoạch đối với người không đạt yêu cầu tập sự, không hoàn thành chế độ tập sự.

Đồng thời, bổ sung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch - tập sự - thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo để có sự gắn kết giữa các đề án bảo đảm sự thống nhất liên thông.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, hoàn thiện và trình Bộ Chính trị đề án này. Trong đó xác định đối tượng thí điểm tập sự lãnh đạo, quản lý được thực hiện với các chức danh quản lý, lãnh đạo cấp phó: thứ trưởng và tương đương; Phó tổng cục trưởng; Phó cục trưởng; Phó vụ trưởng và tương đương; Phó giám đốc sở và tương đương.

Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện tập sự về độ tuổi đối với nam dưới 45 và nữ dưới 40. Các cán bộ này phải thuộc diện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm xem xét thực hiện tập sự lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng thời, đơn vị có nhu cầu bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý; được người đứng đầu đề nghị, cấp ủy thống nhất thông qua.

Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến chỉ đạo và Bộ Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án để trình lại Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Gặp vướng khi thu hồi quyết định bổ nhiệm sai

Báo cáo về việc triển khai nghị quyết về giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn lĩnh vực nội vụ của QH khóa 14, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng.

Cụ thể, Bộ đã tiến hành 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại Bộ Xây dựng, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố: Hậu Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đồng Nai.

11 cuộc kiểm tra đột xuất đã được thực hiện, trong đó có kiểm tra việc xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bạc Liêu; kiểm tra nội dung phản ánh của báo chí và DN về một số việc tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan TP Hải Phòng...

Cũng trong năm nay, Bộ đã kiểm tra đột xuất nội dung đơn tố cáo liên quan đến kỳ thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Nội vụ đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ của các bộ, ngành, địa phương.

Điển hình như việc giao và sử dụng biên chế hành chính vượt quá chỉ tiêu; tuyển dụng, tiếp nhận không qua thi tuyển không đúng đối tượng, không đúng quy định; tuyển dụng theo chính sách thu hút không đúng quy định.

Ngoài ra, nhiều nơi còn sai phạm trong bổ nhiệm ngạch khi chưa có đủ bằng cấp, chứng chỉ; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy trình, thủ tục bổ nhiệm; một số cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá quy định…

Bộ trưởng Nội vụ cũng cho hay, hiện chưa có chế tài để xử lý các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ. Vì vậy, việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng quy định gặp nhiều khó khăn, vướng mắc vì thiếu cơ sở pháp lý.

Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ làm cơ sở pháp lý trong việc xử lý đối với những trường hợp sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ.

Đã thi tuyển 52 chức danh quản lý, lãnh đạo

Qua tổng hợp báo cáo của 12 cơ quan TƯ, Bộ Nội vụ cho biết, có 8 cơ quan đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo với 29 vị trí; 4 cơ quan khác đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện,

Qua báo cáo của 8 địa phương, có 5 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo với 23 vị trí; 3 địa phương khác đã xây dựng xong kế hoạch và đang triển khai thực hiện.

Từng lãnh đạo, đảng viên tự soi, tự sửa lại mình

Từng lãnh đạo, đảng viên tự soi, tự sửa lại mình

Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để tập thể và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình.

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng và tương đương được TƯ luân chuyển, đến nay có 9 người được vào TƯ khóa 12, người làm bí thư tỉnh ủy, người giữ chức bộ trưởng.

Thứ trưởng Nội vụ: Cấp phó nhiều chứng tỏ cấp trưởng yếu

Thứ trưởng Nội vụ: Cấp phó nhiều chứng tỏ cấp trưởng yếu

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, cấp phó mà cần càng nhiều thì chứng tỏ cấp trưởng yếu và ngược lại.

Thứ trưởng 44 tuổi làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Thứ trưởng 44 tuổi làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa 7 (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sẽ không còn chuyện lương thứ trưởng thấp hơn vụ trưởng

Sẽ không còn chuyện lương thứ trưởng thấp hơn vụ trưởng

Một loạt bất cập trong chính sách tiền lương sẽ được giải quyết, như lương của một số thứ trưởng lại thấp hơn vụ trưởng.

Thu Hằng