Thủ tướng vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì dự thảo một nghị quyết của UB Thường vụ QH về xử lý trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi khu vực công vụ vì những vi phạm hành chính khi đang đương chức.

Đây là phương án mà các cơ quan TƯ thấy khả thi nhất để khắc phục khoảng trống pháp lý cho việc xử lý trách nhiệm theo pháp luật những vi phạm chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự với những người không còn hoạt động công vụ.

Đối tượng điều chỉnh rất rộng, là cán bộ, công chức nói chung chứ không chỉ là người có chức vụ, quyền hạn.

Tinh thần chỉ đạo chung là Bộ Nội vụ sẽ phải khẩn trương dự thảo nghị quyết này.

Trong quá trình xây dựng dự thảo phải phối hợp chặt chẽ với các ban đảng ở trung ương, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay từ bước dự thảo. Chính phủ sẽ họp, cho ý kiến để có thể trình UB Thường vụ QH thông qua trong thời gian sớm nhất.

Sau quyết định thi hành kỷ luật về mặt đảng của Ban Bí thư với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương, các cơ quan chuyên môn của QH, Chính phủ đã rà soát pháp luật, nhận ra rằng chỉ có trách nhiệm hình sự là không phân biệt đối tượng trong hay ngoài công vụ. 

Còn trách nhiệm hành chính như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, theo luật Cán bộ, công chức chỉ áp dụng với người đang hoạt động công vụ. Với người đã nghỉ hưu hoặc chuyển ra ngoài thì thực sự “bó tay”. 

Cũng vì vậy, yêu cầu về xem xét trách nhiệm hành chính với ông Vũ Huy Hoàng chỉ được QH xử lý bằng cách “phê phán nghiêm khắc”, lồng vào một nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 hồi tháng trước.

Theo Pháp luật TP.HCM