- Đại tá Nguyễn Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu QĐND thông tin về một số kết quả trong việc sắp xếp bộ máy quân đội trong cuộc họp báo quý 4 của Bộ Quốc phòng sáng nay.

Bộ Công an tinh gọn được, nơi khác chẳng có cớ nói không

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Đại tá Nguyễn Văn Tấn cho biết, thời gian qua, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. 

Đồng thời, triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án, kế hoạch, tổ chức xây dựng lực lượng QĐND Việt Nam.

Sắp xếp bộ máy quân đội: Giải thể hàng loạt cơ quan, đơn vị
Đại tá Nguyễn Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu QĐND. Ảnh: Thái An

Bộ Quốc phòng đã giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (quân số giảm gần 3.000 người).

Giải thể 14 Lữ đoàn Công binh dự bị động viên thuộc 7 tổng công ty, giải thể 6 trung tâm dạy nghề - giới thiệu việc làm, tổ chức lại 4 cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% quân số biên chế…

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tấn, hiện quân đội đang thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN quân đội theo đúng lộ trình. Đến năm 2020, sắp xếp lại và cổ phần hóa các DN từ 109 xuống còn 17.

Sắp xếp bộ máy quân đội: Giải thể hàng loạt cơ quan, đơn vị
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND (giữa) trong cuộc họp báo. Ảnh: Thái An

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND đánh giá, quá trình điều chỉnh tổ chức của Bộ Quốc phòng được thực hiện theo tinh thần cơ động nhanh và sức chiến đấu cao; giảm đầu mối trung gian, sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng.

Việc tổ chức biên chế, sắp xếp lại không làm ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tuy phải thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ; song Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm không tăng quân số.

Đến nay, tổ chức QĐND Việt Nam được điều chỉnh tương đối hợp lý giữa các lực lượng, sức chiến đấu được nâng lên.

“Việc sắp xếp bộ máy trong quân đội phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội theo hướng tinh gọn, mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh.

Cách mạng tinh gọn bộ máy 2018: Bỏ êm 6 tổng cục Bộ Công an

Cách mạng tinh gọn bộ máy 2018: Bỏ êm 6 tổng cục Bộ Công an

Việc Bộ Công an bỏ 6 tổng cục được ghi nhận như một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong năm 2018.

Lương sĩ quan quân đội tăng như thế nào?

Lương sĩ quan quân đội tăng như thế nào?

Hàng loạt chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ giữa tháng 8 này. Trong đó, sĩ quan quân đội được tăng lương.

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng: Giải thể doanh nghiệp quân đội không hiệu quả

Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh Quân ủy TƯ cương quyết thực hiện đề án sắp xếp cấu trúc lại doanh nghiệp quân đội.

Thái An