Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trao quyết định cho ông Hoàng Giang

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ cho ông Hoàng Giang. Theo đó, ông Hoàng Giang được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Hoàng Giang đã từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí đã được quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa 13 của Đảng.

Chủ tịch QH: Tách ra có thêm ghế ngồi, nhập vào người thế này, thế khác

Chủ tịch QH: Tách ra có thêm ghế ngồi, nhập vào người thế này, thế khác

Thường vụ QH sáng nay thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019-2020 tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Theo VGP