Sáng nay (28/12), tại Hà Nội, Bộ TT-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí.

Nội dung tập huấn sẽ nhìn lại những thành công, kết quả của công tác Xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII, trong đó nhấn mạnh vấn đề tổng kết thực tiễn và đưa việc tổng kết thực tiễn lên trước việc nghiên cứu lý luận.

Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm". 

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng - Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng và nhiều lần nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Quy hoạch cán bộ chiến lược giảm gần 300 người

Nhìn lại quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, ông Hà đúc kết ra 6 nội dung và cách làm mới đáng chú ý.

Số lượng cán bộ được quy hoạch BCH Trung ương khoá XIII ít hơn, chặt chẽ hơn so với khoá XII và việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cũng được đổi mới, hiệu quả hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 người, giảm gần 300 so với số quy hoạch khoá XII. 

Quy trình giới thiệu 'trường hợp đặc biệt' khóa XIII rất chặt chẽ
Ông Nguyễn Đức Hà thông tin tại buổi tập huấn.

Việc quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ. Trước hết là tập trung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội XIII, không thể vừa quy hoạch nhân sự khóa XIII, vừa quy hoạch nhân sự cho “các nhiệm kỳ tiếp theo” như nhiệm kỳ trước.

Trong đó quy hoạch BCH Trung ương trước, quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau và cuối cùng là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội XII.

Theo ông Hà, Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”. Kiên quyết không để lọt vào BCH Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ theo quy trình 5 bước và trình tự là chuẩn bị nhân sự tái cử BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là "trường hợp đặc biệt”. 

Những "trường hợp đặc biệt” so với quy định chung sẽ cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trước khi trình BCH Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu với Đại hội và BCH Trung ương khoá XIII.

Thành Nam - Ảnh: Phạm Hải

Rất khổ tâm, đau xót khi 113 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật

Rất khổ tâm, đau xót khi 113 cán bộ diện T.Ư quản lý bị kỷ luật

Nhắc đến con số 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, trái lại rất khổ tâm, đau xót”.