XEM VIDEO:

Lần đầu tiên vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền chính thức được đề cập trong văn bản mang tính pháp quy của Đảng do Bộ Chính trị ban hành. Lần đầu tiên có một quy định chỉ rõ cụ thể các hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Quy định 205 một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng là phải kiểm soát bằng được quyền lực trong công tác cán bộ. Đây là nội dung được bàn luận trong Sự kiện & Bình luận với sự tham gia của nhà báo Nhị Lê - nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tình trạng lạm dụng quyền lực nhất là trong công tác cán bộ đã được Đảng thẳng thắn chỉ ra; và hậu quả thì vô vàn không thể đo đếm được, khiến cho nhiều bộ, ngành không thể phát triển, kinh tế đất nước thì có lúc lao đao. Thực tế thời gian qua, công tác cán bộ bộc lộ nhiều vấn đề, nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng... Khi xử lý mới vỡ lẽ ra nhiều cán bộ đã vi phạm trong thời gian dài trước khi được cất nhắc vào vị trí quan trọng.

Quy định 205 của Bộ Chính trị được ví như là một thứ "vắc xin" phòng chống căn bệnh chạy chức chạy quyền lâu nay vốn gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Ông Triệu Tài Vinh và một giấc mơ

Ông Triệu Tài Vinh và một giấc mơ

Một giấc mơ của riêng tôi, mơ về những cái viển vông, xa xỉ, về những cái khó xảy ra với ông nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh.

Theo VTV