Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; phê chuẩn việc miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm 4 bộ trưởng, trưởng ngành
Ông Vũ Minh Tuấn.

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm khoảng 37% tổng thời gian của kỳ họp) để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Cụ thể, các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua có dự Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Cư trú (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM…

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Một nội dung quan trọng khác của kỳ họp này là Quốc hội xem xét các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020…

Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Do đây là kỳ họp cuối năm và là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nên Quốc hội không giám sát chuyên đề.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội chia thành 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ từ ngày 20 - 27/10. Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2 - 17/11.

Thu Hằng - Thành Nam

Trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Hoan

Trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Hoan

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.