Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay đã trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng để các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Đầu giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sau đó công bố dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng.

Quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Nhiệm vụ rất nặng nề, trách nhiệm cao cả trước Đảng, nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

“Thay mặt Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững”, ông Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội tặng ông Nguyễn Phú Trọng bó hoa thay lời tri ân về những đóng góp trên cương vị người đứng đầu Nhà nước suốt nhiệm kỳ qua.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày 5/4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước mới đắc cử sẽ tuyên thệ trước Quốc hội và quốc dân.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông giữ chức Tổng bí thư trong 3 khóa (XI, XII, XIII); là Ủy viên Bộ Chính trị 6 khóa (từ khóa VIII đến khóa XIII); Ủy viên Trung ương 7 khóa (từ khóa VII đến khóa XIII) và là đại biểu Quốc hội 4 khóa (từ khóa XI đến khóa XIV).

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định bổ nhiệm 5 Phó thủ tướng, 21 Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm một số bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ khi có thay đổi về nhân sự.

Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 72 luật, 2 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua; chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời.

Trần Thường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao

Cử tri tổ dân phố số 8 bày tỏ tin tưởng, nhất trí cao với 100% đại biểu tán thành việc giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.