25 chức danh được kiện toàn là những vị trí mà nhiều lãnh đạo của nhà nước không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; một số vị trí do Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Trung ương.

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, lần đầu tiên đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Ảnh Minh Đạt

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trong 25 chức danh được kiện toàn tại kỳ họp này, ngoài 3 lãnh đạo chủ chốt Nhà nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ bầu phó chủ tịch nước, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ. Quy trình là phải miễn các chức danh trước rồi mới bầu nhân sự mới. 

Từ chương trình của kỳ họp, đối chiếu với kết quả bầu cử tại Đại hội XIII cho thấy, ngoài 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, có 22 chức danh còn lại cần kiện toàn.

25 chức danh lãnh đạo được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Trong đó có chức danh Phó Chủ tịch nước, do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh không còn tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Tương tự, khối Chính phủ sẽ kiện toàn chức danh Phó Thủ tướng do 2 Phó Thủ tướng hiện tại gồm ông: Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng không tham gia BCH Trung ương khóa XIII. Tuy nhiên vẫn có khả năng có trường hợp được kéo dài đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Trong các thành viên Chính phủ còn lại cần kiện toàn có 7 chức danh do các bộ trưởng đương nhiệm không tham gia khóa mới gồm: Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Một nguồn tin của VietNamNet cho biết, ngoài ra còn có 5 chức danh trong thành viên Chính phủ dù tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới nhưng vẫn nằm trong phương án kiện toàn do nhân sự hiện tại được phân công nhiệm vụ mới như: Bộ trưởng Công thương, Tổng Thanh Tra Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ở khối Quốc hội, chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội hiện cả 4 đều hết tuổi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cần được kiện toàn. Tuy nhiên, chỉ kiện toàn 3, còn vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ hiện nhân sự dự kiện để giới thiệu Quốc hội bầu chưa là ĐBQH nên vị trí này được kéo dài đến đầu Quốc hội khóa XV.

Các vị trí còn lại cần kiện toàn do nhân sự hiện tại không tái cử vào Trung ương khóa mới gồm có: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Trưởng ban Công tác Đại biểu.

Riêng chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh tuy Chủ nhiệm hiện tại là ông Võ Trọng Việt không tái cử khóa mới nhưng vì nhân sự dự kiến để giới thiệu Quốc hội bầu thay thế ông Việt chưa phải là ĐBQH. Vì vậy chức danh này cũng được kéo dài đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới.

Ngoài ra, theo chương trình của kỳ họp, chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng được kiện toàn.

Như vậy, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành bầu về phê chuẩn 25 chức danh cụ thể như sau: khối Chủ tịch nước có 2 chức danh; khối Chính phủ 14 chức danh; khối Quốc hội 8 chức danh và chức danh Tổng kiểm toán nhà nước.

Miễn nhiệm Thủ tướng trước, bầu Chủ tịch nước sau

Dự kiến hôm nay 30/3, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và giới thiệu nhân sự bầu để sáng mai bầu tân Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội thực hiện các bước bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội trong sáng ngày 1/4. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành quy trình để sáng 2/4 miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước và giới thiệu nhân sự để ngày 5/4 bầu tân Chủ tịch nước. Sau đó, Tân Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ vào chiều cùng ngày.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước vào sáng ngày 6/4. Sau đó, Quốc hội thực hiện quy trình bầu các chức danh này trong chiều cùng ngày và sáng 7/4.

Cũng trong sáng 7/4, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các chức danh này được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm trong sáng 8/4.

Thu Hằng

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khối Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khối Chính phủ

15 nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV thuộc khối Chính phủ, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.