- Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển ở tỉnh Quảng Bình gồm 22 thành viên do ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch.

Hội đồng này được thành lập ngày hôm qua, theo quyết định số 1967/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Phó chủ tịch hội đồng gồm ông Phan Văn Khoa - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Hồ An Phong - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Thành viên hội đồng bao gồm lãnh đạo các Sở Tài chính, TN-MT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, TP Đồng Hới, Bố Trạch, TX Ba Đồn, Quảng Trạch.

Quảng Bình lập hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển

Cá chết hàng loạt, ngư dân lao đao

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng là đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng. Đề xuất giải pháp tổng thể để khôi phục sự cố và ổn định sản xuất phù hợp với quy định và thực tế ở các địa phương, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan.

Hội đồng có quyền yêu cầu, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường của các huyện, thị xã đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước.

Trước đó, đợt cá chết bất thường kéo dài gần 1 tháng trời trên 121km bờ biển khiến cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm giảm 23.000 tấn, Quảng Bình là tỉnh phải chịu hậu quả nặng nề nhất trong 4 tỉnh bị ảnh hưởng.

Hải Sâm