HĐND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) hôm nay họp kỳ thứ 11 (kỳ họp bất thường), bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND quận...

Quận trung tâm Cần Thơ có tân Chủ tịch và Phó chủ tịch cùng 39 tuổi
Quận trung tâm Cần Thơ có tân Chủ tịch và Phó chủ tịch cùng 39 tuổi
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh

Các đại biểu đã bầu ông Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch UBND giữ chức Chủ tịch HĐND quận với số phiếu 37/37 đồng ý, đạt 100%. Ông Dũng cũng được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND quận.

Ông Dũng sinh năm 1971, quê Sóc Trăng; có trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn kỹ sư cơ khí, cử nhân hành chính học.

Ông Huỳnh Trung Trứ, Phó bí thư Quận ủy Ninh Kiều được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận với kết quả 32/37 phiếu đồng ý, đạt 86,49%.

Quận trung tâm Cần Thơ có tân Chủ tịch và Phó chủ tịch cùng 39 tuổi
Các tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều... nhận hoa chúc mừng  

Ông Trứ sinh năm 1980, quê huyện Phong Điền, có trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế ngoại thương.

Ông Trứ là nguyên Phó GĐ Sở Công thương. Hôm 30/10, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định ông Trứ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Các đại biểu cũng bầu ông Mã Khánh Hậu, Trưởng phòng TN&MT quận giữ chức Phó chủ tịch UBND quận với kết quả 35/37 phiếu đồng ý, đạt 94,5%.

Ông Hậu sinh năm 1980, quê quận Ninh Kiều; có trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý TN&MT.

Quận trung tâm Cần Thơ có tân Chủ tịch và Phó chủ tịch cùng 39 tuổi

Tại kỳ họp, bà Lê Cẩm Thoa cũng được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận do chuyển công tác và đảm nhiệm chức vụ mới.

Các đại biểu cũng bầu chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận. Bầu chức danh Ủy viên UBND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có nên là đại biểu Quốc hội?

Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có nên là đại biểu Quốc hội?

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có nên là ĐBQH và đại biểu chuyên trách còn có ý kiến khác nhau. Tây thế nào và ta nên như thế nào là một số điểm cần làm rõ thêm.

Hoài Thanh