Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 138 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm một số nội dung trọng tâm.

Công khai giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch trong tháng 11

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu làm rõ các cơ chế, chính sách về tài khóa, tiền tệ và các chính sách cần thiết khác để hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 12.

Công khai giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch trong tháng 11
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để điều chỉnh nội dung báo cáo tại kỳ họp tháng 12 của Quốc hội. Cùng với đó là quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các dự án đầu tư công..

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện Chiến lược tổng thể về phòng chống Covid-19 trong tình hình mới, báo cáo Chính phủ cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương để điều hành phân bổ vắc xin phù hợp; đẩy mạnh tiêm vắc xin bao phủ mũi 1, mũi 2 và cơ bản tiêm xong trong tháng 11 cho người từ 18 tuổi trở lên; tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả; tiêm tăng cường cho các đối tượng nguy cơ cao.

Đồng thời, rà soát, kịp thời điều chuyển vắc xin tại những địa phương tiêm chậm để chuyển sang các địa phương khác đang có nhu cầu; tiếp tục thúc đẩy đàm phán, mua nhập khẩu thuốc điều trị Covid-19. Xây dựng kế hoạch vắc xin theo từng tháng đến cuối năm 2021 và cho năm 2022.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh thử nghiệm vắc xin, thuốc điều trị Covid-19, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để sớm xem xét, cấp phép sản xuất trong nước. Đối với thuốc mới điều trị Covid-19 sản xuất trong nước, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy và xem xét cụ thể theo thẩm quyền.

Chính phủ đồng ý về chủ trương việc thừa nhận kết quả cấp phép thuốc mới điều trị Covid-19 của các nước tiên tiến để sử dụng tại Việt Nam.

Bộ Y tế công khai giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch trong tháng 11; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chung về giá xét nghiệm, bảo đảm công khai, minh bạch; đề xuất kế hoạch mua sắm tập trung trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm kit xét nghiệm và thuốc dự trữ tại các vùng, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vắc xin liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; sớm ban hành kết luận thanh tra đối với các vụ việc được dư luận quan tâm.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành phối hợp khẩn trương ban hành thống nhất mẫu “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam, tạo thuận lợi cho xuất nhập cảnh và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Công khai giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch trong tháng 11
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Bộ Ngoại giao, thúc đẩy đàm phán công nhận lẫn nhau về “hộ chiếu vắc xin” với các nước nhằm mở cửa an toàn cho du lịch quốc tế phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh để tạo thuận lợi cho đi lại của chuyên gia, nhà đầu tư, người Việt Nam ở nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ và có chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Chính phủ yêu cầu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng để hỗ trợ có hiệu quả người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phù hợp một số quy định để tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho giáo viên mầm non ngoài công lập và người sử dụng lao động tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập...

Đồng thời, Chính phủ lưu ý đẩy nhanh triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm thất nghiệp. Xây dựng phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc tại các đô thị lớn, khu công nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho lao động hồi hương.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục bảo đảm thông suốt vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương, xây dựng lộ trình từng bước mở cửa đường bay quốc tế gắn với an toàn phòng, chống dịch, góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá việc dạy, học trực tuyến; kịp thời hướng dẫn và có giải pháp phù hợp cho việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên gắn với áp dụng các mô hình “lớp học xanh”, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT đề xuất chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục đào tạo để thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên; khẩn trương rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập không có thu nhập trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực truyền thông thông điệp để thống nhất nhận thức và hành động theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kết quả trong công tác điều trị, những nỗ lực vượt khó khăn của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự tham gia tích cực, đóng góp của người dân và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch.
Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đối ngoại gắn với phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, nhất là chuyển đổi số các ngành, các địa phương; chỉ đạo kết nối, liên thông dữ liệu. Đồng thời, khẩn trương thống nhất các công cụ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, phục vụ kiểm soát, phòng, chống dịch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện.

Thu Hằng

Chính phủ yêu cầu sớm đưa ra kế hoạch mở cửa trường học

Chính phủ yêu cầu sớm đưa ra kế hoạch mở cửa trường học

Chính phủ yêu cầu ngoài hoàn thiện phương án ứng phó, khắc phục rủi ro và chuẩn bị nguồn lực chống dịch, cần sớm có kế hoạch mở cửa lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.