Bộ Ngoại giao hôm nay (30/3) tổ chức gặp mặt truyền thống “60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác Đảng ngoài nước” và tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31/3/1961 - 31/3/2021).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, đại diện các đơn vị tham dự.

Phó Thủ tướng: Tích cực tìm quần chúng ưu tú ở nước ngoài kết nạp Đảng
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống "60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác Đảng ngoài nước".

Ngày 31/3/1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết “Về tổ chức Đảng ngoài nước”, quyết định thành lập ở mỗi nước một Đảng bộ nằm trong cơ quan đại diện, trong nước thành lập cơ quan giúp Trung ương chỉ đạo, quản lý các tổ chức Đảng ở ngoài nước, đặt tên là Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

Từ đó, hệ thống tổ chức Đảng ở ngoài nước được hình thành và phát triển, trong suốt chặng đường 60 năm, công tác Đảng ngoài nước luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương; trở thành hệ thống hoàn chỉnh, là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của Đảng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, việc gắn công tác xây dựng Đảng của các tổ chức Đảng ở ngoài nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại xuất phát từ tầm quan trọng của hai công tác này, huy động được nguồn lực đối ngoại cho công tác Đảng, đưa công tác Đảng ngoài nước lên ngang tầm nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Ngoại giao nói chung, cán bộ làm công tác Đảng ngoài nước nói riêng tuy nặng nề hơn nhưng cũng vinh dự hơn.

Phó Thủ tướng: Tích cực tìm quần chúng ưu tú ở nước ngoài kết nạp Đảng
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”.

Nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng lớn, nặng nề, khó khăn, thì công tác xây dựng Đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức, đóng góp quan trọng tích cực vào công cuộc phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tập trung phân tích rõ thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong công tác Đảng ngoài nước hiện nay và thời gian tới. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, kiến nghị xây dựng các cơ chế, quy trình mới phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. 

Xác định mỗi cán bộ làm công tác Đảng ngoài nước cũng là cán bộ đối ngoại, cần không ngừng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại...

Phó Thủ tướng đề nghị, cần chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển Đảng: "Mỗi cơ quan đại diện nói chung và cán bộ làm công tác Đảng ngoài nước nói riêng cần chủ động, tích cực tìm kiếm, phát hiện những quần chúng ưu tú ở nước ngoài để có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, kết nạp vào Đảng, từ đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng".

Tiếp theo, trong khuôn khổ buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, các đại biểu tham dự trình bày tham luận, chia sẻ suy nghĩ, những bài học kinh nghiệm quý báu và gợi mở những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng ngoài nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng hiện nay.

Tọa đàm đã đưa ra 6 nhóm vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng ngoài nước thời gian tới: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và phương thức quản lý Đảng viên, công tác quần chúng và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiên cứu tham mưu và vấn đề tổ chức bộ máy, con người, nguồn lực để triển khai công tác Đảng ngoài nước, là những vấn đề đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới căn bản và toàn diện, phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời đại cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Gặp mặt “60 năm công tác Đảng ngoài nước”, đọc TẠI ĐÂY

Thành Nam

Từ Nghị quyết của Đảng, bộ máy đã "giảm cân" đáng kể

Từ Nghị quyết của Đảng, bộ máy đã "giảm cân" đáng kể

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 18, 19, bộ máy giảm 500.000 người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách.