Ngày 23/1, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ,Trương Hòa Bình,nhân sự,Phó tổng Thanh tra
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Minh làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Chúc mừng tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói rằng, trong suốt quá trình làm việc, ông Trần Văn Minh đã kinh qua chức vụ và ở mỗi vị trí công tác khác nhau, đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng kỳ vọng ông Trần Văn Minh tiếp tục cố gắng, nỗ lực, nêu gương cùng Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái chúc mừng tân Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh và khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Phó Tổng Thanh tra là sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để Thanh tra Chính phủ có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Tổng Thanh tra Chính phủ mong rằng thời gian tới với kinh nghiệm, khả năng và trách nhiệm là Phó Tổng Thanh tra, ông Trần Văn Minh sẽ cùng với Ban cán sự, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh hứa trước Đảng, Chính phủ và toàn thể cán bộ ngành Thanh tra sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Ông Trần Văn Minh, 52 tuổi, quê xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, là tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Đơn thư - Tiếp đảng viên và công dân (Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Từ tháng 3/2014, ông là Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao

Nhân sự mới Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 21/1, Thanh tra Chính phủ, TANDTC công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo.

Quỳnh Như