Bộ Chính trị đã ra quyết định điều động ông Trần Quốc Cường, ủy viên Trung ương Đảng, thôi chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ra Hà Nội làm Phó ban Nội chính Trung ương.

Như vậy, ông Cường là Phó ban thứ năm của ban đảng trung ương này, và là ủy viên Trung ương thứ hai, là cấp phó giúp việc cho Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Ông Trần Quốc Cường, sinh năm 1961, quê Nam Định, học vị TS, từng tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu chuyên ngành khoa học an ninh với học hàm PGS.

Giai đoạn 2009 - 2012, ông giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, rồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, rồi sau đó biệt phái làm Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cuối năm 2015, ông Cường được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, và đến Đại hội 12, tháng 1/2016 trúng cử Ủy viên Trung ương.

Tháng 4/2018, ông Cường bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm liên quan dự án nhà ở tại Đại Kim, Hà Nội khi còn ở Tổng cục Tình báo.

Theo quy định của Đảng, trong vòng 1 năm sau khi bị kỷ luật thì đảng viên không được cất nhắc, điều động, bổ nhiệm. Đến nay đã qua thời hạn này.

Luân chuyển ông Ngô Văn Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Luân chuyển ông Ngô Văn Tuấn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Ông Ngô Văn Tuấn thôi giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, được luân chuyển, chỉ định và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo PLO