- Chiều nay, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Giải báo chí này nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, của báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Phát động Giải báo chí với đấu tranh chống tham nhũng

Ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết tác phẩm tham dự giải là những tin bài có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung về phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, giải lần này cũng dành cho các bài viết về cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như các hoạt động giám sát cán bộ đảng viên, công chức ở khu dân cư; nhất là việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa 12…

Các tác phẩm dự giải phản ảnh vai trò giám sát của MTTQ, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Tác phẩm dự thi Giải báo chí phòng chống tham nhũng, lãng phí phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao”, ông Nguyễn Bé nói và cho biết ban tổ chức sẽ không xét các tác phẩm mang tính hư cấu.

Tác phẩm dự giải phải được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước đăng tải kể từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/11. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm.

Cơ cấu giải thưởng gồm: A, B, C và khuyến khích cho các loại hình báo chí. Trong đó: giải A mỗi giải 20 triệu đồng; giải B mỗi giải 15 triệu; giải C mỗi giải 10 triệu đồng; giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.

Giải thưởng này sẽ được tổ chức và trao thưởng hằng năm vào dịp tổng kết năm của Ban Thường trực UB TƯ MTTQ Việt Nam.

Nơi nhận tác phẩm dự giải:

Thường trực Hội đồng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38246530 hoặc 097.262.8386 (ông Trần Bá Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giải báo chí)

Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com.

PV