UB Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 891 về việc chuyển sinh hoạt đối với ông Vương Đình Huệ từ đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về đoàn ĐBQH TP Hà Nội từ ngày 10/2.

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về đoàn ĐBQH Hà Nội

Trước đó, ngày 7/2, Bộ Chính trị công bố quyết định, điều động ông Vương Đình Huệ - ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động phân công ông Vương Đình Huệ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Thu Hằng

Ông Vương Đình Huệ: Từ giảng viên tài chính đến Bí thư Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ: Từ giảng viên tài chính đến Bí thư Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ để lại nhiều dấu ấn trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong gần 4 năm giữ cương vị Phó Thủ tướng.