Tham dự buổi gặp mặt có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Vương Đình Huệ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ. 

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước, trong suốt 90 năm qua, với những dấu mốc lớn.

Sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc.

Ông Vương Đình Huệ: Chung sức xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao, hằng năm đều tăng gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Hà Nội chỉ chiếm 1% diện tích, 8% dân số, nhưng đóng góp gần 17% GDP và 20% thu ngân sách của cả nước, là đầu tàu, động lực kinh tế không chỉ trong Vùng Thủ đô mà còn cho cả nước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Diện mạo có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang. Nhiều công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoàn thành. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả quan trọng; chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến, tiến bộ. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh của thủ đô tiếp tục được củng cố, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn. Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển rộng mở...

Theo Bí thư Thành ủy, lịch sử 90 năm Đảng bộ TP là lịch sử đấu tranh, xây dựng, phát triển và trưởng thành rất vẻ vang. Đảng bộ Hà Nội đã tích lũy, hun đúc nên những truyền thống đáng tự hào mà ngày nay cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Nội có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy.

Nhấn mạnh trong những năm sắp tới, thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt; song bên cạnh đó có không ít khó khăn, thách thức, ông Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô cần nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị. Coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc thủ đô.

Hà Nội phải đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thành phố cũng tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở các quận. Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, dân cư, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị gắn với giải quyết tốt hơn những vấn đề an sinh bức xúc.

Ông Vương Đình Huệ: Chung sức xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý phải tập trung xây dựng nền văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến; để văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng của thủ đô Hà Nội cũng như của cả nước.

Đặc biệt, thủ đô là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia, cần phải tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là cơ hội quý để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ thành phố TP, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân.

Đây cũng là thời điểm đầy ý nghĩa để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, phát huy thành tích, ưu điểm; khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, để cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thành Nam

Vị thế, tầm vóc mới của Thủ đô

Vị thế, tầm vóc mới của Thủ đô

Thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt; song có không ít khó khăn, đòi hỏi phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.