- Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đánh giá, Hội Mỹ thuật VN đã tạo được nhiều tác phẩm có giá trị song vẫn còn hiện tượng sao chép, vi phạm bản quyền tác giả ngày càng tinh vi, nhức nhối.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm Hội Mỹ thuật VN sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đánh giá, trong 60 năm qua, Hội Mỹ thuật đã có những bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của giới nghệ sĩ tạo hình, Hội đã tạo ra không khí đoàn kết, cởi mở, sáng tạo, tạo được nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần quan trọng xây dựng nền Mỹ thuật VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông Võ Văn Thưởng: Sao chép, vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi
Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng

Có nhiều triển lãm mỹ thuật đạt chất lượng nghệ thuật cao, kế thừa và kết hợp các giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, có nhiều tìm tòi, sáng tạo mới.Trưởng Ban Tuyên giáo cho rằng, các tác phẩm mỹ thuật VN đã phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, tập trung cao nhất là phản ánh công cuộc công nghiệp hoá và hội nhập quốc tế; tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng nền văn hoá, con người VN trước yêu cầu đổi mới...

Bên cạnh những nỗ lực và thành tựu, ông Thưởng cho rằng hoạt động của Hội với đời sống mỹ thuật nước nhà trong những năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

“Không ít tác phẩm có cách thể hiện khá cũ, đi theo lối mòn, thậm chí dễ dãi. Việc tiếp thu những đổi mới, cách tân của thế giới chưa tốt. Hiện tượng sao chép, vi phạm bản quyền tác giả ngày càng tinh vi, nhức nhối”, Trưởng Ban Tuyên giáo nói.

Ông cũng chỉ ra hạn chế khi nhiều đề tài quan trọng, nổi bật, mang tính đời thường về nông thôn, công nhân, bộ đội, công an chưa được coi trọng, thiếu cách thể hiện mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ hy vọng, với bề dày thành tích đáng tự hào, thời gian tới Hội cần tiếp tục phát huy cao độ tính sáng tạo gắn với niềm tự hào và trách nhiệm của nghệ sĩ, chung sức, chung lòng xây dựng nền mỹ thuật VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thời đại, giữ vững chất chân - thiện - mỹ, nâng cao vị thế của nghệ sĩ tạo hình VN trong khu vực và thế giới.

Riêng vấn đề xã hội hoá hoạt động mỹ thuật, Trưởng Ban Tuyên giáo cho rằng cần phải tiếp tục đánh giá, đúc kết và phát triển phù hợp với tình hình mới.

Ông Võ Văn Thưởng: Sao chép, vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi
Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN Trần Khánh Chương

Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN Trần Khánh Chương cho biết, từ 123 hội viên ban đầu, qua 60 năm phát triển, đến nay Hội đã có hơn 1.900 hội viên, trong đó ngành hội hoạ chiếm ưu thế với trên 1.100 hội viên, kế đó là đồ hoạ với 346 hội viên, điêu khắc 257 hội viên...

Chặng đường 60 năm đã có 5 thế hệ nghệ sĩ hình thành, trong đó có hàng trăm nghệ sĩ từng tham gia quân đội, thanh niên xung phong, có mặt ở khắp các chiến trường miền Nam và Lào, không ít người đã vĩnh viễn nằm lại.

“Các thế hệ nối tiếp nhau sáng tạo ra hàng vạn tác phẩm, hàng nghìn triển lãm được tổ chức, trưng bày ở trong nước và quốc tế. Trong đó có nhiều nghệ sĩ đã có những tác phẩm đặc biệt xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội”, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN nhấn mạnh.

Nghị quyết nói suy thoái nhưng khi phê bình, không ai ở chi bộ mình

Nghị quyết nói suy thoái nhưng khi phê bình, không ai ở chi bộ mình

"NQ TƯ nói một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái nhưng trong đấu tranh, đánh giá, trong phê bình, tự phê bình thì bộ phận này ở đâu ấy...”.

Khắc phục căn bệnh ngại học, lười học nghị quyết

Khắc phục căn bệnh ngại học, lười học nghị quyết

Các nghị quyết TƯ 6 khoá 12 là những quyết sách quan trọng, là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ.    

Ông Võ Văn Thưởng: Phê bình đôi lúc qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó

Ông Võ Văn Thưởng: Phê bình đôi lúc qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phê bình và tự phê bình vẫn còn đơn giản, đôi lúc qua loa, hình thức, nể nang.

Minh Anh