Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị phát huy tính chủ động, tự giác của cấp ủy và vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền.

Sáng nay, tại tỉnh Lào Cai diễn ra hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị

Đây là hội nghị thứ 2 trong số 3 hội nghị được tổ chức trên toàn quốc theo kế hoạch trong tháng 3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm có thêm cơ sở để xây dựng báo cáo trình Ban Bí thư, chuẩn bị cho sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 tổ chức vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc về những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05; chia sẻ những cách làm hay của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, qua đó cùng đưa ra giải pháp nhằm triển khai thiết thực, hiệu quả Chỉ thị theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của các địa phương phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém từ trong nhận thức, quán triệt, tuyên truyền cho đến triển khai học tập và làm theo Bác từ Trung ương đến cơ sở.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gắn với thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như quy định 101, 55…; Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tất cả các đối tượng trong xã hội về Chỉ thị 05, cũng như những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, ở mỗi cấp, mỗi cá nhân phải lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, giải quyết; Chú trọng, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của cấp ủy và phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể các ngành, các cấp; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với khen thưởng, phê bình kịp thời.

Chính phủ ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ

Chính phủ ngăn chặn 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ

Chính phủ vừa ra nghị quyết ban hành chương trình hành động về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... trong nội bộ.

Tổng bí thư: Suy thoái, 'tự diễn biến' gây hậu quả khôn lường

Tổng bí thư: Suy thoái, 'tự diễn biến' gây hậu quả khôn lường

Tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Theo VOV