Ông Võ Văn Thưởng: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, chạy theo thành tích, phong trào”.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó xác định 4 nội dung đột phá, ban hành 8 Nghị quyết, 4 Chỉ thị để tập trung lãnh đạo làm chuyển biến có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 về công tác xây dựng Đảng…

Ông Võ Văn Thưởng: Học tập Bác, không chạy theo số lượng và thành tích
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Ông Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: "Các tổ chức đảng, đặc biệt là các Chi bộ đã tổ chức học tập Chỉ thị 05 sáng tạo với những nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình. Cụ thể như phân công nhiệm vụ cho các đảng viên chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại buổi sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ;  Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm hoạt động về nguồn, báo công với Bác lựa chọn nội dung để đăng ký học tập và làm theo Bác".

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể là gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khóa về Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hằng năm của từng cơ quan, đơn vị và với từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối. Đặc biệt, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại. Nâng cao vai trò, trách nhiệm  nêu gương của người đứng đầu cấp ủy của các cơ quan đơn vị, kết hợp thực sự giữa xây và chống. và kết hợp chặt chẽ giữa việc tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật.

Những giây phút cuối của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những giây phút cuối của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 29/8/1969, Bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và mọi người xung quanh: Ngày lễ Quốc khánh Bác sẽ ra dự mươi, mười lăm phút. 

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Tư tưởng của Mác là đuốc dẫn đường cho cách mạng VN thời đại mới

Gần 100 tham luận đều khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng bền vững trong di sản tư tưởng của Các Mác.

'Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi ngời sáng'

'Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi ngời sáng'

BCH TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ và TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

“Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của TƯ thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt...”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Giao lưu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giao lưu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chấp nhận tư tưởng 'phi chính trị hóa' lực lượng vũ trang

Không chấp nhận tư tưởng 'phi chính trị hóa' lực lượng vũ trang

Nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu... - Thủ tướng nói.

Theo VOV