- Chiều nay, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Thăm và làm việc tại Đài PT-TH Vĩnh Long, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của đài trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội; đầu tư nâng cấp hệ thống truyền dẫn đạt chuẩn, tiếp cận được với khán giả cả nước; chủ động tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa đa dạng của công chúng.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Đấu tranh chống suy thoái rất cần báo chí và văn nghệ sỹ'
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Đài PT-TH Vĩnh Long

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đài PT-TH Vĩnh Long trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, nhất là góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ngoài ra tập trung xây dựng Đảng, trọng tâm hiện nay là đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Đấu tranh chống suy thoái rất cần báo chí và văn nghệ sỹ'

Ngoài ra, Đài PT - TH Vĩnh Long cần tập trung nâng cao chất lượng các chương trình, không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ mà còn định hướng nhu cầu này của công chúng; phát huy hơn nữa việc đầu tư, nâng cấp trên nền tảng công nghệ mới; nâng cao chất lượng công tác quản lý để tránh sai sót.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã đến thăm và chúc Tết nghệ nhân ưu tú Trần Mộng (xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long).

Ông Võ Văn Thưởng: 'Đấu tranh chống suy thoái rất cần báo chí và văn nghệ sỹ'
Ông Võ Văn Thưởng: 'Đấu tranh chống suy thoái rất cần báo chí và văn nghệ sỹ'
Ông Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc Tết gia đình Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Mộng.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay, rất cần sự tham gia của các cơ quan báo chí và các văn nghệ sỹ.

Bởi các nghệ nhân, nghệ sỹ có những tác phẩm chất lượng cao, mang nhiều ý nghĩa, có tính thuyết phục và đi vào lòng người, cổ vũ cán bộ, Đảng viên, nhân dân...tích cực đấu tranh trên lĩnh vực này.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo phải đi trước mở đường

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo phải đi trước mở đường

Công tác tuyên giáo phải chủ động đi trước mở đường để chủ trương đường lối, chính sách đi vào cuộc sống.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Đầu tư cho tuyên truyền biển đảo còn hạn chế'

Ông Võ Văn Thưởng: 'Đầu tư cho tuyên truyền biển đảo còn hạn chế'

Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Ông Võ Văn Thưởng: Sao chép, vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi

Ông Võ Văn Thưởng: Sao chép, vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nói, Hội Mỹ thuật VN đã tạo được nhiều tác phẩm có giá trị song hiện tượng sao chép, vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi.

Ông Võ Văn Thưởng: Dù là ai cũng phải xử lý nghiêm theo pháp luật

Ông Võ Văn Thưởng: Dù là ai cũng phải xử lý nghiêm theo pháp luật

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tham nhũng là rất kiên quyết.

Ông Võ Văn Thưởng: Phê bình đôi lúc qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó

Ông Võ Văn Thưởng: Phê bình đôi lúc qua loa, phê bình thủ trưởng rất khó

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, phê bình và tự phê bình vẫn còn đơn giản, đôi lúc qua loa, hình thức, nể nang.

Hoài Thanh