Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự hội nghị.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu các đề án chất lượng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, 8 khóa 12 của Đảng bằng hình thức trực tuyến; nhiều tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương đã kết nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã để đông đảo cán bộ, đảng viên được trực tiếp tham dự học tập, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí trong lĩnh vực này. Phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”; “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay”.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tốt việc chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí triển khai thực hiện Kết luận số 23 của Ban Bí thư khóa 12 về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, dự báo, phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là liên quan đến một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh tư tưởng, góp phần quan trọng để có môi trường ổn định cho đất nước hoàn thành các mục tiêu của năm.

“Chú ý chất lượng công tác phải tốt hơn, chất lượng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo ban thẩm định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra... Trong báo cáo viên, tuyên truyền viên chọn báo cáo viên, tuyên truyền hay, tài liệu chuẩn" - ông Võ Văn Thưởng cho biết.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc công tác thi đua - khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết để xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, môi trường Internet sẽ trong lành hơn

Mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, môi trường Internet sẽ trong lành hơn

Theo ông Võ Văn Thưởng, nếu mọi người mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt thì chắc chắn môi trường trên Internet sẽ tích cực, trong lành hơn.

Theo VOV