Sáng nay (15/7), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn”.

Nâng cao chất lượng công tác lý luận

Theo ông Võ Văn Phuông - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, nhìn lại chặng đường 90 năm, ngành Tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo có vai trò đi trước, mở đường
Các đại biểu tham quan triển lãm về 90 năm ngành Tuyên giáo

Ông Phuông nhấn mạnh, trong chiến thắng vĩ đại của dân tộc, công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển, truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình đất nước. Đặc biệt, Việt Nam đã ứng phó hết sức hiệu quả với đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trở thành hình mẫu trên thế giới trong phòng, chống đại dịch Covid-19 với nguồn lực và điều kiện kinh tế còn rất hạn hẹp.

Ông Hà Đăng - nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) cho hay, công tác lý luận của Đảng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo nói riêng và của công tác xây dựng Đảng nói chung.

Theo ông, thành tựu quan trọng về lý luận mà Đảng ta đạt được qua gần 35 năm đổi mới là đã hình thành một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo có vai trò đi trước, mở đường
Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư Hà Đăng

Đề cập bài học về xây dựng đội ngũ, theo ông Hà Đăng, để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác lý luận, điều có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ lý luận ngang tầm nhiệm vụ. Trong mấy chục năm qua, đây vẫn là một khâu yếu.

Tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải được giải đáp một cách thuyết phục, có tính lý luận. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ lý luận có trình độ cao, nhất là cán bộ đầu đàn ngày càng ít. Số cán bộ thay thế có triển vọng không nhiều.

“Việc sắp xếp lại tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng đang là vấn đề cấp bách. Bài học “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, tức trọng chất hơn lượng, được coi là lẽ phải, nhưng đó lại là bài toán không dễ có lời giải, nếu thiếu bản lĩnh và không có quyết tâm cao”, ông Hà Đăng nói.

Ông mong muốn Ban Tuyên giáo T.Ư hết sức chú ý, thông qua nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, vẽ nên một bức tranh trung thực về công tác tư tưởng - lý luận mấy chục năm qua và có những đề xuất, kiến nghị với T.Ư nhằm phát huy hơn nữa thành tựu, khắc phục những hạn chế, bất cập, tăng cường hơn nữa hiệu lực và hiệu quả công tác.

Có chính sách ứng xử với báo chí cho phù hợp

Tham luận về kinh nghiệm công tác quản lý báo chí, triển khai quy hoạch báo chí, Thứ trưởng TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, số lượng cơ quan báo chí trong những năm gần đây tăng lên rất nhanh, tổ chức nào, hội nào, đơn vị nào cũng muốn có cơ quan báo chí.

Trong khi đó, luật quy định rất rõ là cơ quan chủ quản khi muốn ra báo thì phải đảm bảo các điều kiện, trong đó có tài chính, trụ sở. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các tổ chức, nhất là các hội quần chúng khi thành lập các cơ quan báo chí thì các điều kiện vật chất gần như không đảm bảo.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo có vai trò đi trước, mở đường
Thứ trưởng TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo

Việc này dẫn đến thực tế bản thân các cơ quan báo chí tiết kiệm nguồn chi bằng cách sử dụng cộng tác viên chứ không tuyển phóng viên theo danh nghĩa chính thức.

Từ đó, dẫn đến chuyện phóng viên chỉ đi tìm những bài, những chủ đề có thể câu view được và nhiều người đọc; còn cộng tác viên chủ yếu ngồi lấy trên mạng xào xáo. Điều này dẫn tới việc quản lý rất khó. Đây là trách nhiệm của Tổng biên tập.

Về trách nhiệm của cơ quan chủ quản với cơ quan báo chí, theo Thứ trưởng, qua thực tế triển khai quy hoạch thấy cơ quan chủ quản nào sâu sát với báo chí thì bàn việc rất nhanh, kịp thời, hiểu được vấn đề. Còn những cơ quan chủ quản khi xử lý vi phạm của các cơ quan báo chí, mời chủ quản lên thì họ mới biết sai chỗ nào.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, trong cơ chế thị trường phát triển hiện nay, chính sách cho báo chí tồn tại như kinh tế báo chí thì gần như chưa quan tâm.

Hiện nay, Bộ TT&TT đang xây dựng một số cơ chế chính sách để hỗ trợ cơ quan báo chí.

Theo ông, chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng của Đảng, cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhưng trong thực tế chính sách về thuế thì ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp.

“Nếu chúng ta xác định báo chí là sản phẩm trong dịch vụ đặc thù có liên quan công tác tư tưởng văn hoá thì có chính sách ứng xử với báo chí cho phù hợp”, ông Bảo nói.

Thứ trưởng TT&TT cũng lưu ý đến nguồn đào tạo phóng viên các cơ quan báo chí. Ông cho hay, khi cơ quan báo chí tuyển dụng phóng viên về thì việc bồi dưỡng, tập huấn tiếp theo như thế nào, để họ thực sự là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

“Khi chúng tôi đi kiểm tra có những người vừa học ra trường ở lĩnh vực khác, về làm báo còn được đánh giá cao. Nghiệp vụ viết lách có thể cao nhưng sau đó dẫn đến hiện tượng liên quan về lập trường, đạo đức, dẫn đến chuyện đi đánh đấm, soi mói doanh nghiệp tương đối nhiều”, Thứ trưởng Bảo lưu ý.

Không thể “khoán trắng”, “phó mặc"

Phát biểu bế mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cho hay, các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ông Võ Văn Thưởng: Công tác tuyên giáo có vai trò đi trước, mở đường
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

Ông Thưởng khẳng định, trải qua quá trình phát triển, công tác tư tưởng, lý luận ngày càng được đẩy mạnh.

Cụ thể là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, có ý nghĩa quan trọng, toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng.

Theo ông Võ Văn Thưởng, công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Ông Thưởng cho hay, các tham luận đã chỉ rõ: "Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta".

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Ngoài ra, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ...

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, ngành tuyên giáo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo, kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng; gắn chặt công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

“Cần phải khẳng định công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp”, ông Thưởng nói.

Ông cũng khẳng định, các tham luận mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Khẩn trương triển khai quy hoạch các cơ quan báo chí

Khẩn trương triển khai quy hoạch các cơ quan báo chí

Bộ TT&TT đề nghị các đơn vị có cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp, quy hoạch khẩn trương gửi hồ sơ về Bộ để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Hương Quỳnh

"Bạn đọc có khúc mắc, bày tỏ quan điểm hay cần truyền thông tham gia giải quyết các vấn đề cá nhân, cộng đồng...hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email banxahoi@vietnamnet.vn . Mọi thắc mắc, kiến nghị, đề xuất đều được xem xét hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Trân trọng!"