Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX vào sáng 12/4, có 6 nhân sự thôi tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh rời ghế ở Mặt trận Tổ quốc
Ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh rời ghế ở Mặt trận Tổ quốc

Trong đó có 4 nhân sự đại diện tổ chức thành viên gồm: bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Đặng Vũ Minh đã thôi giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Thỉnh đã thôi chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Trần Hồng Quân đã thôi giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam.

Ngoài ra còn có 2 nhân sự thôi tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là bà  Phạm Thị Tuyến đã thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Về nhân sự đề nghị bổ sung tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ, hội nghị nhất trí hiệp thương cử 8 người. Trong đó, có 2 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đó là, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Bà Hoài sinh ngày 12/01/1965; quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; trình độ: Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Luật.

Ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông Dũng sinh ngày 20/5/1960; quê quán: xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ: Tiến sỹ khoa học. Ông Dũng vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Cũng trong sáng nay, Đoàn Chủ tịch cũng báo cáo hội nghị về việc ông Trần Thanh Mẫn thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì vừa chuyển công tác khác.

Như vậy, ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh đã chính thức rời ghế ở MTTQ Việt Nam.

Trước đó, ngày 1/4, Quốc hội bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Phó Chủ tịch Quốc hội.  

Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thu Hằng

Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.