Sáng nay 31/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ ĐH XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và hơn 3 nghìn đại biểu dự trực tuyến tại các địa phương.

Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng (Ảnh: Thanh niên)
Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng (Ảnh: Thanh niên)

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân; tích cực góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt, công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự...

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai công tác dân vận tại địa phương, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết, là tỉnh miền núi biên giới với hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế xã hội con nhiều khó khăn, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền lôi kéo kích động, chống phá đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vì vậy, tỉnh đã tích cực đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Trong đó ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội thiết yếu hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho rằng: "Chúng tôi xác định một số giải pháp trong thời gian tới về công tác dân vận tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở  tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thường xuyên tiếp xúc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và kịp thời giải quyết những kiến nghị nguyện vọng chính đáng của nhân dân".

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, những kết quả quan trọng trong công tác dân vận góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận tại các địa phương, đơn vị, ông Trần Quốc Vượng cho rằng: Thời gian tới, trước những thời cơ và thách thức mới, đặc biệt là dịch Covid -19 vẫn diễn biến khó lường, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dân vận của Đảng.

Do đó, Ban dân Vận Trung ương cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên. Đặc biệt, cần cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: "Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định và cũng là nơi tổ chức thực thi chính sách, pháp luật. Cán bộ đảng viên phải “Thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”.

Phát buy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý. Tạo chuyển biến thực sự trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng , dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học, thực chất để kịp thời giải quyết, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đơi sống nhân dân."

Ông Võ Văn Thưởng: Cần vượt qua cám dỗ, đặt danh dự trên từng trang viết

Ông Võ Văn Thưởng: Cần vượt qua cám dỗ, đặt danh dự trên từng trang viết

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đội ngũ người làm báo cần vượt qua cám dỗ, thực sự tâm huyết, công tâm, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân trên từng trang viết.

Theo vov.vn