Sáng 13/10, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, Hậu Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Ảnh: D.K

Ông Phạm Minh Chính đánh giá, tuy đạt được nhiều thành tích, song, Hậu Giang vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: "Đại hội tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng. Làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới”. 

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên
Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang 

Ông Phạm Minh Chính cũng gợi mở và nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận.

Phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của toàn tỉnh. Trước hết phải xác định nguyên tắc dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, là chiến lược cơ bản, lâu dài. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng, là đột phá.

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội 

Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi đó là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. 

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kích cầu thị trường các ngành mới nổi, tăng năng suất lao động làm định hướng. 

Đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế xã hội, chú ý các giải pháp huy động các nguồn lực để phát triển, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: hoàn thành xây dựng và thực hiện quy hoạch Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng. Lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực.  

Xác định công nghiệp là động lực, là đòn bẩy để phát triển kinh tế của tỉnh; trong đó, phát triển công nghiệp chế biến các nông sản có thế mạnh của tỉnh và ĐBSCL; Phát triển nông nghiệp xanh, sạch theo chuỗi giá trị gắn với việc tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là trong chế biến.

Đẩy mạnh các ngành dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch gắn với văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản phẩm du lịch các tỉnh ĐBSCL.

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn, thách thức thành động lực vươn lên

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội; Giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi.

Song song đó, phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy. Linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

Hậu Giang: Nhiệm kỳ mới, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số

Hậu Giang: Nhiệm kỳ mới, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số

Chiều 1/10, Tỉnh uỷ Hậu Giang họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Hoài Thanh