Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu chức danh này.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước với 468/468 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 97,5% tổng số đại biểu) tán thành.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ trước Quốc hội theo quy định của Hiến pháp. 

Ông nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”. 

Sau lời tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc“.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Các ĐBQH thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu chức danh này.

Ông Nguyễn Xuân Phúc năm nay 67 tuổi (sinh ngày 20/7/1954); quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Năm 2006, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu khi 52 tuổi; vào Bộ Chính trị lần đầu vào năm 2011, khi 57 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011, ông được bầu giữ chức Phó Thủ tướng. Đến năm 2016, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc tái cử chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 2/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, xem TẠI ĐÂY

Những bước ngoặc lịch sử của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Những bước ngoặc lịch sử của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, dưới đây là tiểu sử chi tiết của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Hương Quỳnh