Sau 3 ngày làm việc, hôm nay (23/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Đại hội đã bầu 37 thành viên Ban Chấp hành khóa mới, 10 thành viên vào Ban Thường vụ Huyện ủy,  các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai khóa 22 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 97,29%.

Ông Nguyễn Văn Thọ tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Quốc Oai
Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ.

Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17.

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 15 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 13 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu.

Quốc Oai phấn đấu tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn hằng năm 11-12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 85 triệu đồng/người/năm; có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Hương Quỳnh

Chủ tịch Hà Nội: Tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Chủ tịch Hà Nội: Tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp.