Trong 4 chức danh lãnh đạo được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu sáng 26/7 có Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao được giới thiệu để Quốc hội bầu tái cử chức danh này. Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương, Viện trưởng VKSND tối cao được giới thiệu để Quốc hội bầu tái cử chức danh này.

Ông Nguyễn Hòa Bình được đề cử bầu làm Chánh án TAND tối cao
Ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu 2 chức danh này. Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu 2 chức danh này bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sau đó.

Đúng 16h20, tân Chánh án TAND tối cao tuyên thệ nhậm chức. Sau khi nhậm chức, Chánh án TAND tối cao trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao. Sau đó các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này. 

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958; quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh.
Ông Bình là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ngoài ra ông còn là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960; quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Thu Hằng

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.