Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) diễn ra trong 3 ngày, từ 26-28/10, đã bầu 47 người tham gia BCH Đảng bộ tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa mới đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Quốc Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, BCH đã bầu UB Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Ông Nguyễn Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
Infographic: TTXVN
Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.