Chiều 8/9, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Đăng Bình thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đăng Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Bắc Kạn bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Long Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 6/8.

Ông Nguyễn Đăng Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Đăng Bình sinh ngày 8/5/1978, tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông Bình thuộc diện Ban Bí thư quản lý, được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, đã qua chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý hành chính, quốc phòng-an ninh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn trưởng thành từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2009, ông giữ chức Trưởng phòng Cân đối và Dự báo, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; năm 2013 giữ giữ chức Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.  

Tháng 6/2013, ông Bình chuyển công tác về Văn phòng Trung ương Đảng, giữ hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. Tháng 9/2019, ông là Vụ trưởng, Thư ký giúp việc Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Tháng 4/2020, ông Bình được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thu Hằng

Ủy viên Bộ Chính trị được có bao nhiêu trợ lý, thư ký?

Ủy viên Bộ Chính trị được có bao nhiêu trợ lý, thư ký?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Thường trực Ban Bí thư có không quá 3 trợ lý. Ủy viên Bộ Chính trị được có không quá 2 trợ lý.