Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Hà Trung Ký, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được chuẩn y giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hà Trung Ký giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Đăk Nông
Ông Hà Trung Ký (thứ hai từ trái sang) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Diễn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Nông tin tưởng trên cương vị mới, ông Hà Trung Ký sẽ tiếp tục cùng đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức đồng lòng để tham mưu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo VOV, UBKTTW