Trước sự chứng kiến của các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và các đại biểu dự hội nghị, ông Lê Minh Khái và ông Đoàn Hồng Phong cùng ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng ông Đoàn Hồng Phong đã được BCH T.Ư phân công, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ
Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Thanhtra.gov.vn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm gần đây, TTCP và ngành Thanh tra đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Ông Lê Minh Khái lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới TTCP cần triển khai thực hiện đó là tiếp tục tập trung quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật nói chung trong đó đặc biệt liên quan đến hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra như:

Sớm hoàn thiện dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra trình Quốc hội; quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng cường kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong năm 2021, quan tâm xử lý và giải quyết các cuộc thanh tra phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, có tính lan tỏa lớn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất, thu nhập, đời sống của cán bộ công chức ngành thanh tra nói chung và TTCP nói riêng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết sẽ đem hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo TTCP đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành Thanh tra đã đạt được qua các thời kỳ.

Ông Đoàn Hồng Phong đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của TTCP nói riêng và toàn ngành thanh tra nói chung tiếp tục đổi mới, hành động bản lĩnh quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm công vụ và phẩm chất đạo đức; khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Bổng

Hơn 1.000 cán bộ chuyển vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng

Hơn 1.000 cán bộ chuyển vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng

Để phòng ngừa tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quý I năm 2021 có 1.118 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác.