Sáng nay (ngày 28/10), tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc.

Mở đầu phiên làm việc, ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào chiều ngày 27/10.

Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá
Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá gồm 17 người. Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối (65/65 phiếu).

Ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá
Đại hội đã bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu các ông: Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XVIII; Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh - Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá nhiệm kỳ mới cũng đã được bầu gồm 13 ủy viên. Ông Lê Quang Hùng được tín nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Lê Dương

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa không tham gia Ban Chấp hành khóa mới

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa không tham gia Ban Chấp hành khóa mới

Danh sách giới thiệu để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 không có tên Bí thư, Chủ tịch tỉnh.