Thực hiện quy định tại khoản 2, điều 80 của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng thư ký Quốc hội vừa có văn bản số 3125/TTKQH-TT về việc công bố các nghị quyết của UBTVQH khóa 14.

Các nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với ông Bùi Văn Cường; Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019.

Theo đó, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Hà Giang. 

Ông Bùi Văn Cường chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đến đoàn tỉnh Đắk Lắk. 

UBTVQH cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Khoa kể từ ngày 12/9. 

Phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Ngọc Thuận, kể từ ngày 12/9.

Trong nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị: Điều chỉnh giảm 3.797.054 triệu đồng của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong kỳ kế hoạch để bổ sung vào dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 theo Phụ lục số 1 kèm theo nghị quyết này.

Chuyển 56.236 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 theo Phụ lục số 2 kèm theo nghị quyết này.

Cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng chung vốn nước ngoài 19.819.500 triệu đồng để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho các dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 còn thiếu vốn theo Phụ lục số 3 kèm theo nghị quyết này, trong đó: từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại: 15.966.210 triệu đồng; từ các nguồn vốn quy định tại điều 1 nghị quyết này: 3.853.290 triệu đồng.

UBTVQH cũng giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Trong nghị quyết số 790/2019/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019: Tách dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp thành 2 dự án là luật Đầu tư (sửa đổi) và luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9).

Đồng thời, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

Luật sửa đổi, bổ sung điều 3 của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình QH cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp); Nghị quyết của QH về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội (trình QH cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Theo VGP

Nữ phó bí thư Kiên Giang lên tiếng vụ xe công đi tiệc nhà Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Nữ phó bí thư Kiên Giang lên tiếng vụ xe công đi tiệc nhà Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang Đặng Tuyết Em yêu cầu UB Kiểm tra Tỉnh uỷ báo cáo vụ xe công chở cán bộ đi ăn tiệc.