Tham dự Đại hội còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Bộ và 196 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng ngành ngoại giao năng động, sáng tạo, hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ Bộ Ngoại giao với số lượng 35 thành viên, được bầu từ danh sách gồm 40 người. Trong đó, có 3 thành viên là lãnh đạo Bộ, giới thiệu tham gia Ban Thường vụ. 29 thành viên đại diện cho các đơn vị, các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên. 3 thành viên còn lại là ủy viên chuyên trách.

Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Các đại biểu bầu BCH khóa mới

Ông Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao tái đắc cử  Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, đất nước đang ở trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, toàn diện, nhiệm vụ đặt ra cho ngành ngoại giao nặng nề hơn.

Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao

Đảng bộ Bộ Ngoại giao đảm trách nhiệm vụ công tác đảng ngoài nước, Đại hội cần tập trung trí tuệ tìm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện hoạt động ở cả trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng lớn, khó khăn, công tác xây dựng Đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức để lãnh đạo toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng BCH khóa mới
Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Các đại biểu dự đại hội

Thành Nam

Chủ tịch Quốc hội: Chắc chỉ còn mỗi Việt Nam dùng hộ khẩu giấy

Chủ tịch Quốc hội: Chắc chỉ còn mỗi Việt Nam dùng hộ khẩu giấy

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chắc chỉ có Việt Nam còn tồn tại sổ hộ khẩu. Thế giới đã có thẻ căn cước công dân, chỉ quét là ra hết thông tin cá nhân.