Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần ở tuổi 90. Phần lớn cuộc đời ông gắn bó với quân đội và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong quân đội với quân hàm thượng tướng. Ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư từ ngày 26/12/1997 - 4/2001.

Ban Thời sự

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần vào hồi 2h52 ngày 7/8 tại Hà Nội. Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau.