- Những nhân chứng sống ở Định Hoá, Thái Nguyên, đầu não chính trị của chiến khu Việt Bắc, vẫn còn nhớ về những kỷ niệm với Bác Hồ.

VietNamNet đã đi theo những con đường quanh co ở Định Hoá để tới thăm các địa danh và gặp gỡ nhân chứng đã từng gặp Bác Hồ trong kháng chiến chống Pháp. 

Từng cây đa, khe suối và con đường ở Định Hoá đều in dấu nhiều ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

XEM VIDEO:

VietNamNet

Phần 1: Theo dấu chân Bác trên hành trình lịch sử dân tộc
Phần 2: Theo chân Bác: Từ đình Hồng Thái tới lán Nà Nưa
Phần 3: Theo chân Bác: Từ đình Tân Trào tới thôn Tân Lập
Phần 4: Thăm nơi còn lưu giữ nhiều nhất những căn lán Bác Hồ