Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Nhân sự mới một số cơ quan TƯ, địa phương

Theo đó, Ban Thường vụ TƯ Hội Nông dân Việt Nam quyết định ông Phạm Xuân Hồng, ủy viên Ban Thường vụ thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng TƯ Hội; điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức TƯ Hội và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Quyết định ông Nguyễn Khắc Toàn, ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội thôi giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức; điều động đến nhận công tác tại Ban Kinh tế TƯ Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế TƯ Hội.

Quyết định ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội, chuyên viên Ban Kinh tế TƯ Hội Mai Bắc Mỹ đến nhận công tác tại Ban Hợp tác quốc tế TƯ Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế TƯ Hội.

Quyết định điều động ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội, Chuyên viên chính Ban Hợp tác quốc tế TƯ Hội Lều Minh Huệ đến nhận công tác tại Ban Xã hội, Dân số, Gia đình TƯ Hội và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình TƯ Hội.

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Trường, ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội, Phó phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức TƯ Hội giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ Hội Nông dân Việt Nam.

Quyết định ông Phạm Văn Đức, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng TƯ Hội giữ chức Phó Chánh Văn phòng TƯ Hội phụ trách công tác tổng hợp.

Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Việt Hà, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Văn phòng TƯ Hội giữ chức Phó Chánh văn phòng TƯ Hội Nông dân Việt Nam phụ trách công tác Tài chính – Hành chính – Quản trị.

Nhân sự mới một số cơ quan TƯ, địa phương

Chiều 28/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Sông, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Trịnh Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên) giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm ông Phạm Anh Thắng, Phó Trưởng đại diện giữ chức vụ Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn vừa trao quyết định của VKSNDTC về việc bổ nhiệm ông Lê Tất Hiếu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được phong quân hàm Đại tướng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm được phong quân hàm Đại tướng

Lễ trao quyết định phong quân hàm cấp Đại tướng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường diễn ra sáng nay.

Theo VGP