Cụ thể, Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ này.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tử Hiếu giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế.

Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm lại: ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ; ông Nguyễn Văn Nhiên giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ; ông Giang Hán Minh giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ; ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm.

Bộ trưởng tin tưởng trong thời gian tới, các cán bộ sẽ cùng đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cùng đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo VGP