Đại hội với sự tham dự của 347 đại biểu đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Đại hội có trách nhiệm lựa chọn nhân sự đủ sức lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XXI), Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, năm năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

'Nhân sự khóa mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được tín nhiệm'
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đọc diễn văn khai mạc Đại hội
'Nhân sự khóa mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được tín nhiệm'
Quảng Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, từ năm 2017, Quảng Nam đã tự chủ ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Dịch vụ - du lịch đang khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cùng với phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa thế giới.

Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng mừng; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

“Một nhiệm kỳ nữa đã đi qua với nhiều dấu ấn tốt đẹp, thành quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức… nhằm phục hồi mạnh mẽ kinh tế sau đại dịch Covid-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt"- ông Cường khẳng định.

Về nhiệm vụ của Đại hội trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu, Đại hội phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI.

Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những nhân sự thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp khối đoàn kết thống nhất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra”, ông Cường nói.

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 5 năm qua rất đáng phấn khởi, tự hào.

'Nhân sự khóa mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được tín nhiệm'
Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bà Mai đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để có nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Từ đó, bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Đối với việc quan tâm phát triển kinh tế bền vững, theo bà Mai, Quảng Nam cần phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội.

Tập trung thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền núi so với khu vực đồng bằng, trọng tâm là thực hiện giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh nhiệm vụ giải quyết đất sản xuất, nhà ở, hỗ trợ sản xuất, nâng cao dân trí…

Về công tác nhân sự khóa XXII, bà Trương Thị Mai đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý.

Đồng thời lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội.

“Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống”, bà Trương Thị Mai chỉ đạo.

Đại hội sẽ làm việc trong hai ngày (12 và 13/10).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9/10.

Kiều Oanh - Lê Bằng