Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội 13, chủ trì hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trình Đại hội 13.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng với các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự hội nghị

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Chú thích ảnh

Quang cảnh hội nghị

Theo TTXVN

Cung cấp thông tin nhân sự đại hội Đảng để tránh 'râm ran tin đồn'

Cung cấp thông tin nhân sự đại hội Đảng để tránh 'râm ran tin đồn'

Trợ lý của Chủ tịch QH đề nghị công khai quy hoạch hơn 200 nhân sự vào diện uỷ viên TƯ khóa 13 để đảng viên biết, giám sát họ.