- Lúc đương nhiệm, ông Vũ Huy Hoàng từng ký công văn gửi Bộ trưởng Xây dựng đề nghị điều chỉnh chưa thực hiện kế hoạch thanh tra với các dự án của Sabeco.

Trong văn bản đề ngày 31/12/2015, ông Vũ Huy Hoàng khi đó là Bộ trưởng Công thương, đã ký văn bản số 13712/BCT-KH gửi Bộ trưởng Xây dựng liên quan việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2016 tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Văn bản ghi rõ, theo quyết định số 1366/QĐ-BXD ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Xây dựng, kế hoạch năm 2016 Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra 4 dự án tại Sabeco.

Bộ trưởng Công thương, Vũ Huy Hoàng, Sabeco
Văn bản được gửi cho Bộ trưởng Xây dựng

Nhưng với văn bản trực tiếp ký, nguyên Bộ trưởng Công thương đề nghị Bộ trưởng Xây dựng xem xét, điều chỉnh chưa thực hiện kế hoạch thanh tra trong năm 2016 như trên.

Lý do được ông Vũ Huy Hoàng nêu là: "Do năm 2016, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phải tập trung thời gian và nhân lực để triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tái cấu trúc Tổng công ty, làm việc với Thanh tra Bộ Tài chính  về những nội liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, tập trung triển khai công tác cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Mặt khác, thực hiện chương trình thanh tra trên diện rộng của Chính phủ, Bộ Công thương cũng đã tiến hành thanh tra các dự án nêu trên.

Hôm qua, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI) gửi thư chất vấn nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về việc Bộ Công thương dưới thời ông làm Bộ trưởng đã bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco.

Hồng Nhì