Hội nghị lần thứ 11 BCH TƯ khoá 12  khai mạc sáng nay dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Buổi sáng, BCH TƯ họp phiên khai mạc tại hội trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 11
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến TƯ về chương trình hội nghị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Sau đó, BCH TƯ cùng các đại biểu về tổ nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều, BCH TƯ cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 11
Ngày làm việc đầu tiên của hội nghị Trung ương 11
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Theo chương trình, hội nghị diễn ra đến ngày 13/10. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thu Hằng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ phân tích tình hình Biển Đông

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ phân tích tình hình Biển Đông

Tổng bí thư đề nghị TƯ phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông.