Hội thảo khoa học quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức diễn ra vào sáng 5/3 tại Hà Nội. 

Tham dự Hội thảo khoa học có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý…

Nâng tầm phong trào 'Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy'
Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an công bố toàn văn bức thư của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi hội thảo. Ảnh: VGP

Hội thảo nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hội thảo được đánh giá có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Tổ quốc và nhân dân tin cậy, giao phó.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều lời huấn thị, chỉ bảo vô cùng quý báu, có giá trị to lớn đối với các mặt công tác công an. Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Giám đốc Công an khu XII, Người đã căn dặn lược lượng Công an về tư cách người công an cách mạng. Đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Đó là lời dạy rất mộc mạc, giản dị, nhưng hàm chứa những tình cảm rất ân cần, tâm huyết, những nội dung tư tưởng vô cùng sâu sắc, đã trở thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Tại Hội thảo, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố toàn văn Bức thư của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi hội thảo.

Khẳng định đây là cuộc Hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, trong thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia của Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành… Hội thảo cần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hoạch địch chủ trương, chính sách về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong bối cảnh  tình hình mới, làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử, khoa học, cách mạng, giá trị nhân văn và thời đại sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, điều quan trọng là, thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sĩ công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới.

Cùng với việc xây dựng, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện phải loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất; loại bỏ thái độ cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho dân; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ công an; luôn bảo vệ, gìn giữ danh dự và uy tín của lực lượng Công an như những điều thiêng liêng, cao quý nhất.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ đã dạy.

“Cuộc Hội thảo lần này của chúng ta sẽ có những đóng góp thiết thực vào kho tàng lý luận và thực tiễn sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng trong Bức thư gửi tới Hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung đi sâu đánh giá, phân tích, làm rõ những vấn đề lớn về giá trị lý luận và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Sáu điều Bác Hồ dạy và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Sáu điều Bác Hồ dạy; xây dựng phong cách người công an cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ theo lời dạy của Bác Hồ; làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ…

Xây dựng CAND là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân

Xây dựng CAND là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân

Hội thảo khoa học quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Công an nhân dân không được hạch sách, dọa nạt dân

Công an nhân dân không được hạch sách, dọa nạt dân

Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân.

Trăn trở lớn nhất của Bộ trưởng Tô Lâm

Trăn trở lớn nhất của Bộ trưởng Tô Lâm

Dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc cuối năm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vẫn dành cho VietNamNet buổi trò chuyện.

Bộ trưởng Tô Lâm: Báo chí là nơi lực lượng CAND tự soi mình

Bộ trưởng Tô Lâm: Báo chí là nơi lực lượng CAND tự soi mình

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí đã và đang trở thành một trong những kênh cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng công an...

Theo VGP