Sau khi miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội vào chiều qua (31/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, bỏ phiếu kín để bầu.

Một ủy viên Bộ Chính trị và hai ủy viên Trung ương làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ba Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội đã được các ĐBQH bấm nút thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo, với 455/456 ĐBQH có mặt tán thành (chiếm 94,79% tổng số ĐBQH) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời chúc mừng và tặng hoa các nhân sự mới vừa được bầu.

Như vậy, hiện có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải và Đỗ Bá Tỵ.

Một ủy viên Bộ Chính trị và hai ủy viên Trung ương làm Phó Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn SN 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông là tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV.

Năm 2017, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đến năm 2018, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Mẫn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Định SN 1964, quê xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; là tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII.

Năm 2016, Nguyễn Khắc Định được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV. Đến tháng 10/2019, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông được bầu vào Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, quê xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, XIV. Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tại Đại hội XIII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trần Thường

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Chiều nay (1/4), Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.