Mùa xuân Mậu Tý 1948, nhân dân Việt Nam đón chào xuân mới khi vừa đánh bại cuộc hành quân quy mô của thực dân Pháp hòng phá tan căn cứ địa Việt Bắc, bắt gọn Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để kết thúc chiến tranh, lập lại ách đô hộ lên đất nước ta.

Lời Bác dạy từ mùa xuân Mậu Tý
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ công an 

Bởi vậy, trong cả nước không khí xuân như tưng bừng hơn, niềm tin về cuộc kháng chiến thắng lợi khiến cho mọi người càng thêm náo nức. Trong thư gửi đồng bào chiến sĩ đón mùa Xuân thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

Năm Hợi đã đi qua

Năm Tý vừa bước tới.

Gửi lời chúc đồng bào,

Kháng chiến được thắng lợi.

Toàn dân đại đoàn kết,

Cả nước dốc một lòng

Thống nhất chắc chắn được,

Độc lập quyết thành công. 

Lời thơ của Bác thật là giản dị, vừa nhắc lại những chiến công quân dân ta đã đạt được và chỉ ra để đi đến thành công cần có sự đoàn kết, chung sức, chung lòng tạo nên sức mạnh cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Hai câu “Toàn dân đại đoàn kết / Cả nước dốc một lòng” trở thành điểm nhấn trong bài thơ Xuân của Người. Bác Hồ luôn nhắc nhở đoàn kết là cội nguồn sức mạnh, chung sức đồng lòng là yếu tố để thành công, nhưng không phải ngẫu nhiên lại được Người chuyển tải vào dịp đầu xuân năm mới. Bởi đó là, trước khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nhân dân ta phải kháng chiến trường kỳ và phải trải qua ba giai đoạn, vừa đánh vừa xây dựng thực lực kháng chiến theo đường lối “kháng chiến, kiến quốc” để đủ sức chiến thắng quân xâm lược.

Xuân Mậu Tý 1948 là thời điểm cuộc kháng chiến đã qua kỳ “phòng ngự”, bước sang “cầm cự” với địch, quân và dân ta đã có điều kiện để củng cố thế trận, phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng cho cuộc kháng chiến.

Tuy vậy, cuộc kháng chiến chúng ta vẫn còn “trong vòng vây quân thù”, biên giới phía Bắc vẫn đang bị Pháp chiếm giữ, ngăn không cho ta tiếp xúc với phe xã hội chủ nghĩa. Nên hơn lúc nào hết cần có sự đoàn kết, chung lòng của toàn dân tộc để đưa kháng chiến tiến tới bằng sức mạnh của chính mình. Do vậy, trong năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, động viên mọi ngành, mọi giới, mọi tầng lớp nhân dân thi đua mang hết sức mình “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

Những vần thơ Mậu Tý của Người cũng đã cho chúng ta thấy Bác không thể nào dành thời gian để hưởng Tết, đón xuân. Người luôn đau đáu vì dân, vì nước vì sự nghiệp cách mạng.

Chính bởi vậy, khi nhận được số Tết Nguyên đán Mậu Tý (1948) của Báo Bạn dân (Nội san của Công an Khu XII), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư nhắc nhở đồng chí Hoàng Mai về cách làm báo là “viết những vấn đề thật thiết thực, mọi người đọc đều có thể hiểu và làm được. Như thế mới có tác dụng giúp đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh thi đua.

Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”.

Lời của Bác thật chân tình nhưng cũng hết sức sâu sắc. Đặc biệt, trong thư này Người đã chỉ ra tư cách của người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Lời của Bác đã khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ CAND với những phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, có đạo đức trong sáng, thương yêu đồng chí đồng đội, trung thành với Đảng, Tổ quốc với nhân dân, tận tụy với công việc, dũng cảm, mưu trí khi chiến đấu với quân thù.

Hơn 70 năm qua, Lời Bác dạy từ mùa Xuân Mậu Tý đã trở thành nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân. Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục để Công an Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, mang lại độc lập tự do cho nhân dân. 

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an Việt Nam luôn ra sức phấn, luyện rèn theo lời dạy của Người, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Đất nước bước vào xuân Canh Tý, nhớ lời Bác dạy đoàn kết để thành công, cả nước đang chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh nội lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng lần thứ 12, lập thêm nhiều thành tích chào mừng Đại hội 13 sắp tới.

Với lực lượng công an nhân dân, lời dạy của Bác từ Mùa Xuân Mậu Tý luôn được thấm nhuần trở thành “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, để  xây dựng công an Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ bình yên cho Tổ quốc, cho đất nước mãi mùa xuân.

Nguyễn Thị Thu (Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử - Bộ Công an) 

Bức điện mật khi Bác Hồ qua đời trong ký ức nguyên Phó Thủ tướng

Bức điện mật khi Bác Hồ qua đời trong ký ức nguyên Phó Thủ tướng

 Tôi không bao giờ quên tâm trạng bàng hoàng vào buổi tối 2/9/1969 khi cầm trên tay bức điện mật từ trong nước báo tin dữ.